تالار زبانشناس

Cracked it open

چرا تو این عبارت crack اومده و معنی دقیقش چی میشه؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

عبارت Crack open یک اصطلاح هست

که وقتی در مورد درب بکار میره، به معنی باز کردن درب به آهستگی و به مقدار کم هست.

6 Likes

خیلی ممنونم
یه سوال دیگه. میشه گرامر این جملرو توضیح بدید؟
…I’ve got to get out

2 Likes

have-got

Verb

( third-person singular simple present has got, present participle having got, simple past and past participle had got)

  1. (modal, idiomatic, with infinitive) To be obliged or obligated.

I’ve got to do my homework.

  1. (modal, with infinitive) Used to express necessity or a high degree of certainty

It has got to be true, it’s a syllogism.

My luck has got to change.

  1. (idiomatic, chiefly UK) To have, own or possess.

I’ve got a house in the country.

She’s got three children. One boy and two girls.

  1. (idiomatic) To have (a future engagement).

I can’t stay, I’ve got school tomorrow morning.

جمله شما مثل مورد شماره ی یک هست
یعنی اونجا have got به معنی مجبور بودن یا موظف بودن به انجام کاری هست

من باید برم بیرون

2 Likes

ممنون از وقتی که گذاشتین…
تشکر

2 Likes