تالار زبانشناس

They were off چه معنی ای میده؟

در جمله‌ی

And they were off

قسمت They were off چه معنی ای میده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

عبارت کلی to be off یک اصطلاحه به معنی ترک کردن جایی، یا شروع به حرکت کردن یا شروع به دویدن کردن

که اینجا یعنی اونا بعد از صدای سوت، شروع به دویدن کردن

7 Likes

ممنون که جواب دادید:pray:

3 Likes