تالار زبانشناس

I'll level with you

به چه معنی هست؟

==================
این تاپیک مربوط به داستان« جدی میگم، این کتاب رو باز نکن » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

1 Likes

Level with someone
به معنی رک بودن یا رو راست بودن هست
I’ll level with you
باهات رک هستم یا باهات شوخی ندارم میشه/یا بهت راستش رو میگم

8 Likes