تالار زبانشناس

معنی جمله و قواعد به کارگیری فعل

Your goal is to speak excellent English, to feel strong and confident when you speak.
چرا to speak گفته شده. چرا ing فرم نیامده.
معنی صحبت کردن اگر باشه، gerand نباید باشه؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر احساسات (۲) »

1 Likes