تالار زبانشناس

Yelled and cried

چه موقع هر کدوم استفاده میشه؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

Cried

صدا زدن کسی با صدای بلنده و موقعی استفاده میشه که احساسی مثل درد و هیجان هست
مثل این جمله

Lesee cried: “I can not move.” "I think I broke my leg.

Yelled

صدا زدن با صدای بسیار بلنده که معمولا زمان عصبانیت شدید و یا جلب توجه به کار میره مثل این جمله

“Don’t touch me,” she yelled.

4 Likes

خیلی ممنون عالی بود
:pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray:

1 Likes