تالار زبانشناس

تفاوت معنی در جملات مجهول

با سلام. تفاوت سه جمله زیر در معنی و زمان چیست?
I am married
I was married
I have been married
آیا جمله آخر کاربرد دارد?

1 Likes

هیچکدام از اینها جمله مجهول نیست. married یه صفت هست و یعنی متاهل

پس معانی جملات به این صورت میشه

من متاهل هستم

من متاهل بودم

من از سال پیش متاهل شده ام.

1 Likes

از پاسختون بسیار ممنونم.

1 Likes