تالار زبانشناس

فرق بین این دو عبارت ؟

فرق بین این دو عبارت چیه؟
I like to swim.
I like swimming.

به لینک زیر مراجعه کنین :

از نظری گرامری تفاوتش رو میدونم . از نظر معنی فرقشون چیه؟

از نظر معنایی تفاوت خیلی خاصی ندارن ، مثل اینکه به فارسی بگیم :
من ورزش شنا یا شناکردن رو دوست دارم
یا بگیم
من دوست دارم شنا بکنم

میشه اینجوری گفت که وقتی جراند بکار میره ، حالتی هست که شما ابراز میکنین (مثلا در اینجا) شنا رو دوست دارین، یعنی به خود عمل شناکردن و شناگری علاقه مندین، حالا امکان داره خودتون شناگر نباشین یا حتی بلد نباشین شنا کنین و فقط بهش علاقه دارین، مثلا دوست دارین مسابقات شنا رو تماشا کنین

اما وقتی میگین:

من دوست دارم شنا بکنم،

یعنی اینکه ابراز میکنین خودتون دوست دارین شخصا تن به آب بزنین و شنا کنین

3 Likes