تالار زبانشناس

معنی عبارت و کلمه take

با سلام
معنی عبارت زیر در درس چیست?
What does it take to improve with a clear accent?

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه تمرین تلفظ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « تلفظ انگلیسی - بدون تلاش » فصل: « در هم آمیختن »

آیا معنیش این هست?
لازمه بهبود با لهجه واضح چیست?