تالار زبانشناس

معنی و ساختار جمله

So what was happening in school was you were actually learning to fail

این قسمت که با بولد مشخص کردم رو متوجه نمیشم.
چرا was اومده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر احساسات (۲) »

1 Likes

فک نکنم اشتباه باشه. میگه اونچه در مدرسه اتفاق می‌افتاد این بود که یاد می‌گرفتید شکست بخورید

4 Likes

اشتباه نیست

What was happening

جمله ای که نقش فاعل برای was دوم داره
و بعد you were هم جمله ای که مربوط به جواب what was بکار رفته

(What was happening ) : فاعل

Was: فعل

You were…: مکمل جمله

8 Likes