تالار زبانشناس

درس باورها

سلام دوست عزیز به نظرم تمام دروس این دوره ترجمه فارسی داره. گوشه تصویر روی گزینه ‌‌"فا" بزنید ترجمه فارسیش میاد…
IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B5

2 Likes

سلام برای درس (…be()باورها فارسی فعال نیست!

1 Likes

IMG_20190807_151647
سلام ترجمه فعال است لطفاً این گزینه رو بزنین

1 Likes

سلام وقت شما بخیر
من ی مشکل بزرگ دارم با انگلیسی قدرت و اینکه بعد از چند دقیقه گوش کردن از موضوع پرت میشه حواسم و مجبورم چندین بار برگردم از اول گوش کنم میشه راهنمایی کنید بنده چکار کنم؟

3 Likes