تالار زبانشناس

مفهوم frowned upon چیست؟

مفهوم frowned upon ؟ و مفهوم کلیشو نمیدونم

Like they do in a small town and it’s actually kind of frowned upon sometimes to just be like really open because you don’t know. I mean, cities are more dangerous

==================
این تاپیک مربوط به درس« چگونه در آمریکا قرار بگذاریم؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 Likes

جمله از کمی قبلتر شروع میشه.

You’re walking down the street, people don’t say “Good morning. How are you?” like they do in a small town and it’s actually kind of frowned upon sometimes to just be like really open because you don’t know. I mean, cities are more dangerous.

موقعی که دارید در خیابان راه میروید، مردم نمیگویند: صبح بخیر. حالتان چطور است؟ آنچنان که در شهرهای کوچک این کار را میکنند. و در واقع این یک جورایی ناپسند هست که شما همیشه گشاده رو باشید چون نمیشناسید(شان). منظورم این است که شهرها خطرناک ترند.
Frowned upon
یعنی ناپسند و مذموم است

2 Likes