تالار زبانشناس

معنی جمله‌ی Why do you do like you do

معنی این جمله چی میشه؟

“Why do you do like you do?”

==================
این تاپیک مربوط به فصل« فصل 20 » در نرم‌افزار «زیبوک» است.
کتاب: « کشتن مرغ مقلد »

چرا طوری رفتار میکنید که انگار این کار را میکنید؟

1 Likes

به نظر من معنیش این میشه.

چرا اینطوری رفتار میکنید؟

5 Likes