تالار زبانشناس

معنی این جمله چیه؟

kevin feels ill

======================
این تاپیک مربوط به درس «Kevin gets cold feet» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۳»)

میشه کوین احساس مریضی میکنه