تالار زبانشناس

What on earth was lou to do?

چرا اول جمله باید what on earth بیاد؟

==================
این تاپیک مربوط به داستان« ترکیدن » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

1 Likes
what/why/how etc on earth ...? 
(spoken) used to ask a question when you are very surprised or angry: 
● What on earth did you do that for?
2 Likes

ممنونم از شما توضیح خوبی بود

2 Likes