تالار زبانشناس

مشکل ترجمه. کسی میتونه متن زیر معنیش چی میشه؟

the choice of a baby name seems to be guided as much by individual desires as by tradition.

==================
این تاپیک مربوط به درس« More US Parents Think Beyond Most Popular Names for Babies » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی از طریق اخبار » فصل: « قسمت ۱ »

1 Likes

به نظر می رسد انتخاب یک نام کودک به همان اندازه توسط خواسته های فردی به عنوان سنت هدایت می شود.
I’m so sorry I didn’t understand so I had to help translate :wink::innocent:

2 Likes

به نظر میرسد که انتخاب نام یک کودک، به همان اندازه تحت تاثیر آرزوهای فردی است که متاثر از سنت است.

5 Likes