تالار زبانشناس

باز نشدن برنامه زبانشناس

من که تو زیبوک زنجیرم خودش بالاتر از پونزده روز که میرسه خود به خود دستگاه هنگ میکنه و زنجیرم صفر میشه! اما برام دیگه مهم نیست.

2 Likes

واقعا.
یه روز سرم خیلی شلوغ بود نتونستم مطالعه کنم واسه همین گذاشتمش برا ساعت ده اینا. مطالعه‌م که تموم شد دیدم زنجیره‌م پاره شده. شانسی ساعتو برگردوندم عقب مطالعه‌مو ادامه دادم زنجیره‌م برگشت :rofl:

1 Likes

خیلی عجیبه زودتر میگفتید
Cc @golmirzaei