Soon the wheat did begin to grow

Soon the wheat did begin to grow
0

#1

چرا did آورده؟
اگر did رو نمی آورد باز هم جمله درست بود

==================
این تاپیک مربوط به داستان« مرغ قرمز کوچک » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »


#2

برا تاکید آورده. اگه did نمی‌اومد باید از زمان گذشته فعل begin یعنی began استفاده می‌کرد