تالار زبانشناس

تاکید بسیار روی فعل سوم شخص غایب و همین طور s مالکیت

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شب دوازدهم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes