تالار زبانشناس

To err on the side of caution مفهوم

But I think it’s nice just to err on the side of caution, um, by, you know, getting a little something…

==================
این تاپیک مربوط به درس« چگونه از شر جمعه سیاه خلاص شویم؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 Likes

To err on the side of caution

اصطلاحی است به معنای: محتاط بودن

2 Likes