تالار زبانشناس

He reached his limit and couldn't take it anymore. معنی دقیقش چی میشه لطفا؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« چاق، بیمار و تقریبا مرده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « چاق، بیمار و تقریبا مرده »

1 Likes

یعنی
او به آخرین حد (تحملش) رسیده بود و بیش از آن نمیتوانست تحمل کند.

3 Likes