تالار زبانشناس

You really just don’t have a clue

این جمله چطور معنی میشه؟
Clue اینجا همون سرنخ معنی میده؟

==================
این تاپیک مربوط به داستان« ترکیدن » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

1 Likes

شما واقعا هیچ سرنخی (از ماجرا) ندارید.

2 Likes