تالار زبانشناس

Learn English lesson with action

سلام بر همگی

بچه ها، کسی سراغ داره چنین مجموعه ای برا یادگیری لغت

چون، خود آقای Aj Hoge فقط 6-7 تا ویدیو داره در این مورد…که خیلی هم کوتاه هستن
متشکرم