تالار زبانشناس

Flea is way ,

Way در اینجا یعنی چی؟

==================
این تاپیک مربوط به داستان« خرس و خارش شدید » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

1 Likes

This Bear and this Bird,
and Flea is way, way over there.

در اینجا یعنی : very far

way ahead/behind/out/over there etc
● The other cyclists were way behind.
● She lives way out of town.

4 Likes