معنی عبارت چیست

معنی عبارت چیست
0

#1

How long, for how long did Asher imitate AJ?

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تکرار »


#2

(برای) چه مدت اشر از aj تقلید میکرد؟


#3

چرا how long دو بار تکرار شده؟


#4

فقط خواسته بگه
How long و for how long
به یک معناست
الزامی به تکرار دوبارش نیست
مثل وقتی کلمات هم معنا رو پشت سر هم مدام میگه
همین.


#5

آها!خیلی ممنونم از پاسختون


#6

خواهش
موفق باشید:tulip::tulip::tulip: