تالار زبانشناس

معنی عبارت چیست

How long, for how long did Asher imitate AJ?

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تکرار »

2 Likes

(برای) چه مدت اشر از aj تقلید میکرد؟

2 Likes

چرا how long دو بار تکرار شده؟

1 Likes

فقط خواسته بگه
How long و for how long
به یک معناست
الزامی به تکرار دوبارش نیست
مثل وقتی کلمات هم معنا رو پشت سر هم مدام میگه
همین.

3 Likes

آها!خیلی ممنونم از پاسختون

1 Likes

خواهش
موفق باشید:tulip::tulip::tulip:

2 Likes