تالار زبانشناس

کمک درباره بیان استعداد درباره یه کاری

سلام،میخواستم بدونم عبارتی که بیان کننده استعداد یه نفر توی یه کاره چی میشه؟

1 Likes

سلام
با ذکر چند مثال برای استعداد داشتن و یا توانایی در امور
"[I’m good at video games “[I’m good at swimming.]()”
“[I’m good at driving.])”
"[I’m good at reading.]
"[I’m good at sports.]
I’m good at writing.
"[I’m good at math.]
"[I’m good at dancing.](htt
"[I’m good at chess.]

3 Likes

You can also use it .

281x500

1 Likes

سلام
رایج‌ترین عبارت برای بیان استعداد to be good at هست که میشه بعدش هم فعل بیاد هم اسم. اگر فعل بیاد حتما فعلمون ing میگیره
میشه از can هم استفاده کرد که بعدش فعل ساده میاد.
مثال:

I’m good at swimming
She/He is good at drawing pictures.
Mr. Mahmoodi @hossein_mahmoodi is good at taking photos.
Zabanshenas’ members are good at speaking English.
You were good at playing tennis.
I was good at driving.

همینا رو میشه با can بیان کرد.

I can swim
She/He can draw pictures.
Mr. Mahmoodi can take photos.
Zabanshenas’ members can speak English.
You can play tennis.
I can drive.

4 Likes

Maybe I’d better learn English from you because you’re very well at analyzing the grammatical rules.
maybe one day I should speak English with you
maybe I should shoot a little lower I don’t know :))

2 Likes

It’s not important to know grammar. You write very well. I’m sure you can also speak well, that is what you have to focus on. Everyone can learn grammar… But what is very essential to learn is not grammar, is speaking fluently.

3 Likes

من یک عالمه استعداد دارم
and i have so many talents

I know I’ve got it in me. من میدانم که استعدادش رو دارم.

I have a gift, and I use it to help people من یه استعداد دارم و ازش برای کمک به مردم استفاده میکنم.

I have skills. من استعداد دارم.

You always said I had the potential to do something important
تو خودت همیشه می گفتی در انجام دادن کارهای مهم استعداد دارم.

Well, I can be very versatile.
خب، من استعداد زیادی دارم.

I got some mad sewing skills
استعداد خفنی تو دوزندگی دارم.

He was an able swimmer
او شناگر ماهری بود.

I’ve never been great at reading that woman’s emotions
من در فهمیدن احساسات زنان چندان ماهر نبودم.

2 Likes