Suddenly help zoomed in

Suddenly help zoomed in
0

#1

Zoomed in
به چه معناست در این جمله؟

==================
این تاپیک مربوط به داستان« این کتاب سگ من رو خورد! » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »


#2

To enter rapidly

سریع وارد شدن.
این یکی از معانی zoom in هست که به اینجا میخوره