تالار زبانشناس

معنی کلمه wait در اینجا به معنی پیشخدمتی کردن است

لطفا جمله سوالتون رو هم بزارید. هیچی مشخص نیس

1 Likes

سوال نپرسیدن. جمله خبری دادن و درست میگن.
متن اصلی اینه

He sent his only daughter, the princess, to the lake to wait for the dragon.

در درس به معنای صبر کردن ترجمه شده

2 Likes