تالار زبانشناس

ساختار جمله زیر چگونه است?

با سلام
آیا در جمله زیر نمی بایست جای failures و speaking english به عنوان مضاف و مضاف الیه عوض میشد?
My past failures speaking English felt very painful.این جمله متن است.
جمله زیر نظر من هست.
My past speaking English failures felt very painful.

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه تمرین تلفظ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « تلفظ انگلیسی - بدون تلاش » فصل: « صداهای P و B، F و V »

1 Likes

سلام هیچکدام از جملات اشتباه نیستند و بیانگر یک مفهوم می باشند اما دلیل جمله اول این است گاها بعضی از حروف اضافه در انگلیسی امریکن بخصوص حذف می شوند از جمله
Of; in ,…
جمله اول در اصل این بوده:

My past failures of/in speaking English felt very painful

البته در جمله ی فوق نظرم قطعی نیست کدام یک از حروف ولی احتمال بیشتر in

3 Likes

از پاسختون بسیار ممنونم…

2 Likes