تالار زبانشناس

معنی این عبارت چی میشه؟

You have to cut them down.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «باورها»)

متن رو ندیدم، ولی با توجه به متن معنی های مختلف میده، چندتا از معنیاش این میشه: تو باید حسابشونو برسی ،یا، شما باید قطعشان کنید، یا، تو باید تسلیمشون بشی، یا، تو باید بیخیالشون شی، یا، تو باید نابودشون کنی از پا بندازیشون، سرکوبشون کنی، پایین بیاریشون، بِبْریشون و…

1 Likes

پایمال، تلف، زایل، محو، مضمحل، معدوم، منهدم، نسخ، نیست، هدر، هلاک
به استحاله رسوندن،به فنا دادن… :sweat_smile::laughing:

shutterstock_92581-1
Cut down