She wouldn’t sit on it

She wouldn’t sit on it
0

#1

چرا اینجا به جای wouldnt
از didnt استفاده نکرده؟

==================
این تاپیک مربوط به داستان« لگن کودک جدید » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »


#2

جمله رو کامل بزارید لطفاً