تالار زبانشناس

مفهوم modeled off در جمله ؟

So I’ve never been in a situation where I have to try it, but um, I’ve seen a lot of people using them. They seem really popular, um easy to use.

Lindsay: Yeah.

Gabby: It’s like modeled off of some European cities, I think…

==================
این تاپیک مربوط به درس« چرا آمریکایی ها ماشین هایشان را می فروشند و دوچرخه میخرند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 Likes

از شکل اصلی دور بودن، از ریشه اصلی دور بودن
زیاد مطمئن نیستم البته

1 Likes

اشاره به کپی کردن ( مدل گرفتن) یک فرهنگی از اروپا در آمریکا هست که بین آمریکایی ها محبوب هم شده است.
حرف off جهت تاکید هست و اینجا معنی متفاوتی نمیدهد.

3 Likes