تالار زبانشناس

ممكن است بازبینی مجدد ترجمه متن درس نیاز باشد

سلام
Pig به معنای خوک یا گراز هست که در درس گوسفند ترجمه شده.

==================
این تاپیک مربوط به درس« آتش بس کريسمس » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های کوتاه » فصل: « آتش بس کريسمس »

3 Likes