The dinosaurs continued on, resolute

The dinosaurs continued on, resolute
0

#1

با سلام
چرا در جمله
.the dinosaurs continued on, resolute
به جای قید resolutely از صفت استفاده شده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه انگلیسی آخرین دایناسورها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی پنجم »


#3

فکر کنم بخشی از جمله برای اختصار حذف شده. مثلا اینجوری میشه گفت

the dinosaurs continued on [while they were] resolute.