تالار زبانشناس

ایا اشتباهات واضح در ترجمه برای هدایت افراد به تالار زبانشناس طراحی شده؟

به معنای نارگیل است که اناناس ترجمه شده Coconut متن تاکید شده

==================
این تاپیک مربوط به درس« يافتم! يافتم! » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های کوتاه » فصل: « يافتم! يافتم! »

1 Likes

خیر
اشتباهات انسانی در ترجمه اجتناب ناپذیر هست
میتونید متن ترجمه رو ویرایش کنین

2 Likes