تالار زبانشناس

That was way too close

Way اینجا یعنی چی و چه کاربردی داره؟ آخه بدون way هم معنی میده؟

==================
این تاپیک مربوط به داستان« به این کتاب دست نزنید! » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

1 Likes

اینجا معنی مستقل لغوی نداره ، به عنوان قید و به منظور ایجاد تاکید بیشتر به کار میره

اینجا تاکید روی نزدیک بودن داره

1 Likes