تالار زبانشناس

جایگاه گرامری to their surprise

من هنوز متوجه نشدم که در عبارت

North England Laura and South England Laura talked on the phone and to their surprise they not only had the same name, but they were also 10- years-old.

اصطلاح to their surprise از لحاظ گرامری چی هست و چرا تو جمله اینجوری و در این مکان بیان شده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« سرنوشت یا شانس؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « سرنوشت یا شانس؟ »

2 Likes

جوابش اینجا هست:

4 Likes