تالار زبانشناس

مفهوم state of mind و sense of flow در این عبارت؟

Lindsay: Yeah to me that means being in a state of mind where you’re kind of living your life in a, in a sense of flow and you’re not so concerned about what other people think.

==================
این تاپیک مربوط به درس« چگونگی مقابله با نگرانی در خصوص اشتباه کردن در انگلیسی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

عبارت being in a state of mind یعنی بودن در شرایط ذهنی خاصی، یا فکر و ذهنیت خاصی داشتن
عبارت sense of flow هم یعنی حس جاری بودن یا جریان داشتن
مفهوم کل جمله اینه که :
توی یه جور شرایط ذهنی باشین که انگار در زندگیتون بنوعی حس جاری شدن دارین، و در زندگیتون جریان دارین و حس آرامش و راحتی دارین و نگران این نیستین که دیگران چی در موردتون فکر میکنن

6 Likes