تالار زبانشناس

مفهوم in my own درجمله زیر?

Gabby: Yeah. A lot of people get stuck at the intermediate level. I know in my own, uh, language learning, that listening and then reading the transcript of what I just listened to, like a radio program or a podcast, really helped me to push my language skills to the advanced level.

==================
این تاپیک مربوط به درس« چگونگی مقابله با نگرانی در خصوص اشتباه کردن در انگلیسی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 Likes

یعنی “خودم”
ساختارش به این صورته:
صفت ملکی+own
my own: خودم
your own: خودت، خودتان
his/her own خودش
its own: خودش (غیر انسان)
our own: خودمان
their own: خودشان

2 Likes

در واقع منظورشون این هست" روش خودم برای یادگیری انگلیسی "
چیزی هست که در ادامه مطلب ذکر میکنه

3 Likes