تالار زبانشناس

فرق بین in order to و for چیست؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« چگونگی مقابله با نگرانی در خصوص اشتباه کردن در انگلیسی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

2 Likes

عبارت in order to اکثر اوقات به معنای همان to هست. بنابراین تفاوت بین in order to و for همان تفاوت to و for هست.

مثال:

  • In order to pass the exams, you have to study a lot.
  • To pass the exams, you have to study a lot.

در دو مثال فوق هر دو جمله درست هست . اما جمله اول به صورت آکادمیک تر ی نوشته شده است.

اما نمیتوانیم بگویم :

For passing the exams, you have to study a lot

8 Likes