تالار زبانشناس

معنی hanging out دراین جمله؟

Lindsay: Okay. So thanks for hanging out with us today.

==================
این تاپیک مربوط به درس« یاد بگیرید برای انگلیسی چگونه اهداف هوشمندانه ایجاد کنید » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

2 Likes

در واقع در اینجا منظور " همراه بودن " هست

معنی جمله : تشکر برای اینکه امروز با ما همراه بودین (خودمانی تر و مفصل تر یعنی اینکه ممنون از اینکه وقت گذاشتین و به فایل صوتی ما گوش دادید)

4 Likes