تالار زبانشناس

معنی جمله رونمیدونم دقیقا

you feel like it suits your goals

==================
این تاپیک مربوط به درس« دانشگاه آیو لیگ در آمریکا واقعا چه معنی می دهد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

3 Likes

@morirashk
درود بر شما
احساس می‌کنی که تو را به هدف‌های ات می‌رساند.

4 Likes

سلام

Suit معنی مناسب بودن و جور در اومدنه یعنی شما احساس میکنی اون با اهدافت جور درمیاد

2 Likes