تالار زبانشناس

مفهوم turned out دراین جمله ؟ و چرا to be آورده؟

This is something I’ve used for Japanese and for Spanish and it’s turned out to be really useful .

==================
این تاپیک مربوط به درس« زبان ها را هوشمندانه تر و سریعتر یاد بگیرید » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

2 Likes

:four_leaf_clover:درود بر شما

turned out
در اینجا “معلوم شد” است.

و to be در جمله‌ی زیر یعنی “است”:
It’s(it has) turned out to be…
“معلوم شده است که … است.”

ساختار چنین جمله‌هایی اینگونه است:
to turn out to be…

3 Likes