تالار زبانشناس

لتس تاک، برای یادگیری انگلیسی فیلم بهتر است یا انیمیشن؟ نظر شما چیست؟

4 Likes

2 Likes