تالار زبانشناس

I fall in love

با سلام دوباره به همه رفقا، امیدوارم سال خوبی رو شروع کرده باشین.
آیا l fall in love my family
معنی من عاشق خانواده ام هستم رو میده و اینکه
کلا تفاوت I fall in love و I love چیه؟
ببخشین اگه سوالم پیش پا افتاده است، دم همتون گرم.

1 Likes

سلام وقتتون بخیر

I fall in love یک عبارت ادبی هست

بعدشم I love کاملا برای زمان حال هست و زمان هم نداره، اما I fall in loveدر زمان گذشته اتفاق افتاده و دارای یک زمان مشخص هست

3 Likes

درود بر شما @arash-dl @reza007-5
در پایین می‌توانید ناهمسانی این دو را خوب بنگرید.

to fall in love= عاشق شدن، دل دادن، شیفته شدن و…
(زمان گذشته اش می‌شود to fell in love)

to love= عاشق بودن، شیفته بودن، دوست داشتن و…

نمونه برای to fall in love:
I fell in love with zabanshenas app.
من شیفته‌ی نرم‌افزار زبانشناس شدم.:heart_eyes::slightly_smiling_face:

Arashk fell in love with Rozhin.
ارشک عاشق رژین شد.

نمونه برای to love:

They love eachother.
آنها عاشق همدیگر اند.
یا
آنان یکدیگر را بسیار دوست دارند.

3 Likes

پس ساختار جمله ی
I fall in love my family
درسته؟

1 Likes

نه این ساختار درست نیست.
ساختار درست اینگونه است:
to fall in love with somebody

برای همان نمونه‌ای که نوشتید باید گفت:
I fall in love with my family.
(من عاشق خانواده ام می‌شوم)

و اگر بخواهیم بگوییم “من عاشق خانواده ام شدم” باید گفت:
I fell in love with my family.

نمونه‌ی دیگر:
I’m falling in love with her.
“دارم عاشق اش می‌شوم”

1 Likes