مفهوم این جمله همراه بودنه؟

So thanks for coming along for the ride.

==================
این تاپیک مربوط به درس« اهداف معکوس انگلیسی در سال نو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 پسندیده