تالار زبانشناس

واژه‌ی caipirinha را در واژه‌نامه نیافتم!

How I learned Portuguese? Drinking beer in and caipirinhas, and barbecues

==================
این تاپیک مربوط به درس« پادکست یادگیری انگلیسی با حس خوب چیست؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « یادگیری انگلیسی با حس خوب »

2 Likes

یه نوع cocktail برزیلیه. ترکیبی از چند تا نوشابه

4 Likes

سپاس فراوان.

Drinking beer in caipirinhas, and barbecues.
نوشیدن آبجو در کایپیرین‌ها و کباب‌ها؟
یا نوشیدن آبجو به همراه کایپیرین و کباب؟

2 Likes

drink sth in. — phrasal verb meaning: to listen to, look at, or experience something with great interest and enjoyment.

5 Likes