تالار زبانشناس

معنی flip through ؟

Gabby: But yeah, flashcards. So you’re talking about having a stack of flashcards that you get out and you flip through.

==================
این تاپیک مربوط به درس« چگونه واژگان انگلیسی مان را به سرعت گسترش دهیم؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 Likes

ورق زدن. نگاه کردن
وقتی فلش‌کارت رو مرور می‌کنید، ورقو برمی‌گردونید معنیشو نگاه می‌کنید به اون عمل می‌گن flip

4 Likes