تالار زبانشناس

معنی about در این جمله؟

You could write vocabulary in your phone electronically. Um, it’s also great if you’re out and about.

==================
این تاپیک مربوط به درس« چگونه واژگان انگلیسی مان را به سرعت گسترش دهیم؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 Likes

Out and about:
دور زدن، گشتن، این ور و اون رفتن، پرسه زدن، قدم زدن.

اینجا منظورش اینه که اگه زیاد بیرون از خونه هستی خیلی خوبه که لغات رو توی گوشی یادداشت کنی.

4 Likes