تالار زبانشناس

معنی emerging

با سلام.
معنی جمله زیر چیست?
My focus is on the future, and my emerging growth as a communicator
آیا emerging به معنای نوظهور است?

این تاپیک مربوط به درس« درسنامه تمرین تلفظ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « تلفظ انگلیسی - بدون تلاش » فصل: « صدا J, Y, G و K »

1 Likes

verb - emerge
پدیدار شدن : emerge, appear
بیرون آمدن : emerge, exude, pull out, emanate, extrude, issue

● (به ویژه از ورای آب) پدیدار شدن،به چشمخوردن،نمایان شدن
when land first emerged from the sea
وقتی که برای اولین بار خشکی از دریا بیرون آمد
the road emerging from the park
راهی که از میان پارک به چشم می‌خورد
it emerges that her past has not been so bright
چنین به نظر می‌رسد که گذشته‌ی او چندان درخشان نبودهاست.
viruses appear to have emerged in recent years
ویروس‌ها ظاهرا در سال‌های اخیر شناخته شده‌اند.
● به وجود آمدن،تکوین یافتن،هست شدن،هستی یافتن
a strong leader emerged
رهبر نیرومندی پا پیش گذاشت.
the youngest runner emerged as the ultimate winner
جوانترین دونده به عنوان برنده‌ی نهایی سر برافراشت.
the ancestors from which vertebrates emerged
*نیاکانی که مهره داران از آنان بوجود آمده اند

2 Likes

سلام
ممنونم ازتون و ممنونم از اینکه وقت گذاشتید…
منظورم خود کلمه emerging هست. اگر در کمبریج هم ببینید adjective نوشته است. معنی emerging چیست?
و معنی جمله ای که نوشتم چیست?

2 Likes

یعنی رشد در حال ظهور

معنی جمله :

تمرکز من روی آینده است و رشد در حال ظهور من، بعنوان فردی که با دیگران ارتباط برقرار میکند.

3 Likes