تالار زبانشناس

معنی این کلمه چی میشه

kinaesthesia
به چه معنی می باشد

==================
این تاپیک مربوط به درس« مشکل مدارس » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « کتاب گویا »

1 Likes

توانایی احساس کردن حرکت در ماهیچه‌ها

1 Likes